Japonsko, Samurajská história

Yamato a Asuka (538–645)

Táto historická epocha je charakteristická obdobím v ktorej imperiálna cisárska vetva vládla z provincie Yamato (dnešná provincia Nara). Zo širšieho pohľadu obdobia Yamato zahŕňa časť od obdobia Kofun až po Asuka, keď bol do Japonska importovaný buddhizmus. Centrum tejto rozvíjajúcej sa kultúry bolo na planine Yamato, v blízkosti dnešného Kyoto. Čítať ďalej