Kategória

Samurajská história

Samurajská história

Nara (710-794)

Obdobie Nara začína ukončením občianskej vojny z roku 672 a premiestnením hlavného mesta do Heijo-kyo (dnešná Nara) a končí opätovným premiestnením hlavného mesta z Nara. Toto krátke obdobie je typické prehlbovaním vplyvu Shinto a Buddhizmu, výstavbou hlavného meste v štýle čínskej dynastie T´chang legitimizujúce vládu nad Japonskom a vznikom byrokratického systému na princípoch prevzatých z Číny. Okrem toho, bolo toto obdobie charakteristické stavbou dvoch veľkých chrámov – chrámu Ise, kde prebýval kami imperiálnej cisárskej vetvy a Todai-ji, ktorý sa stal centrom Buddhizmu.

Čítať ďalej

Japonsko, Samurajská história

Yamato a Asuka (538–645)

Táto historická epocha je charakteristická obdobím v ktorej imperiálna cisárska vetva vládla z provincie Yamato (dnešná provincia Nara). Zo širšieho pohľadu obdobia Yamato zahŕňa časť od obdobia Kofun až po Asuka, keď bol do Japonska importovaný buddhizmus. Centrum tejto rozvíjajúcej sa kultúry bolo na planine Yamato, v blízkosti dnešného Kyoto. Čítať ďalej

Japonsko, Samurajská história

Yomon, Yayoi a Kofun Bunka (300 p.n.l – 538 n.l.)

Pôvod japonského národa dodnes nie je uspokojivo vyriešený. V prehistorickom období obýval celé Hokkaido a severnú polovicu ostrova Honshu národ Ainov (v japonských prameňoch nazývaní aj Ezo, Ebisu alebo Emishi) – lovecký a rybársky národ neznámeho pôvodu. Žili v zemľankách a niektoré kultúrne črty prebrali od národov na pevnine. Ich osídlenie zasahovalo v tom čase až do stredného Japonska, o čom svedčia miestne názvy odvodené od kultúry Ainov. V južnej polovici Japonska zasa sídlili nositelia kultúry Yomon (13 000 p.n.l. – 300 p.n.l.), ktorej názov je odvodený od hrnčiarskej hliny typickej pre túto kultúru. Boli to primitívny zberači, nepoznali chov dobytok ani poľnohospodárstvo – ich jediným domácim zvieraťom bol pes a dopravný prostriedok dlabaný drevený čln. Táto kultúra sa však nedá stotožniť ani s kultúrou Ainov ani s neskoršou japonskou kultúrou.Čítať ďalej

Japonsko, Samurajská história

Legenda o vzniku Japonska

Keď bola Zem a Nebo jedným a muž so ženou jedinou bytosťou, všetko čo existovalo bolo súčasťou chaotickej masy obsahujúcej zárodky života. Neskôr sa v tomto mori Chaosu objavil rád, kde z hmoty obsahujúcu čistú ľahkú esenciu vznikli Nebesá a z ťažšej esencie vznikla Zem. Bolo to obdobie mýtov, keď o osude sveta rozhodovali iba bohovia.Čítať ďalej

Zavrieť