Shinmei Muso ryu

Shinmei Muso 2. – Hayashizakiho sen

Hoci techniky tasenia meča existovali už od obdobia Nara, až koncom obdobia Sengoku Jidai sa dočkali širšieho uplatnenia a rozvoja. Tieto techniky iaijutsu vyučovali od polovice 15. storočia školy ako Katori Shinto ryu, Takenouchi ryu či Tatsumi ryu. Napriek tomu žiadna z nich nemala taký veľký vplyv na rozvoj Iai techník ako Shinmei Muso ryu a jej zakladateľ Hayashizaki Jinsuke Shigenobu (林崎甚助重信,1542 – 1621).

Čítať ďalej