Shinmei Muso ryu

Shinmei Muso 4. – Tanimura-ha & Jikiden Eishin ryu

Po smrti Ogura Motoemona, ktorá spôsobila vážny rozkol, škola pokračovala dvoma líniami. Obe skupiny rodín, Goshi aj mestský samuraji (Joshi), pokračovali paralelne v praktikovaní Eishinovej školy. Táto línia bola neskôr pomenovaná podľa 15. soke Hayashi Masu no Jo Masanari a je známa ako Tanimura-ha. Vývoj v tejto línií viedol nakoniec k vzniku jednej z najpopulárnejších Iai škôl súčasnosti – Muso Jikiden Eishin ryu (無双直伝英信流). Čítať ďalej