Po smrti Ogura Motoemona, ktorá spôsobila vážny rozkol, škola pokračovala dvoma líniami. Obe skupiny rodín, Goshi aj mestský samuraji (Joshi), pokračovali paralelne v praktikovaní Eishinovej školy. Táto línia bola neskôr pomenovaná podľa 15. soke Hayashi Masu no Jo Masanari a je známa ako Tanimura-ha. Vývoj v tejto línií viedol nakoniec k vzniku jednej z najpopulárnejších Iai škôl súčasnosti – Muso Jikiden Eishin ryu (無双直伝英信流).

Línia Tanimura-ha (1790-1927)

Dvanástou generáciou soke Eishin ryu, už línie Tanimura-ha, sa stal Hayashi no Jo Masamori (林益之丞政, -1818) – vnuk najstaršieho syna Rokudaya (9.soke) a žiak Ogura a Matsuyoshi Teisuke Hisanari (jedného z dvoch Ogurových inštruktorov). Hisanari, ktorý bol zrejme považovaný tiež za hlavu školy (a neskôr za zakladateľa línie Shimamura-ha), zomrel čoskoro po Ogurovy, v roku 1808. Masamori sa stal hlavou školy až 9 rokov po smrti (1790) posledného soke (1799), čo jasne svedčí o vnútorných rozporoch ohľadom legitímneho následníctva školy.

Yorita (Yoda) Manzo Yorikatsu (依田万蔵勝, -1809) sa stal trinástou generáciou Tanimura-ha. O jeho živote nie je známe skoro nič – aj rok je smrti je nejasný, je dokonca možné, že zomrel ešte skôr ako 12. soke Masamori. Zrejme pochádzal z málo významnej rodiny a patril ku Goshi samurajom. Vo viacerých prameňoch sa spomína, že bol učiteľom Yamakawa Kyuzo Yukikatsu, 13. soke Shimamura-ha.

14. generáciou školy sa stal Hayashi Yadayu Masayori (林弥太夫, -1823). Masayori patril do rodiny Hayashi, bol zrejme nasledovníkom Yorita Manzo Yorikatsu. Existujú indície, že študoval aj Shimamura-ha (pod Yamakawa Kyuzo Yukikatsu) – v tom čase sa totiž obe školy objavujú v Chidokan dojo (Tosa), kde Masayori neskôr vyučoval. Pod Masayorim študoval aj jeho mladší brat Hayashi Hachiroji (neskôr zmenil meno na Ikeda Wadao), Ikoma Hikohachi a Tanahashi Saheida. Masayorim sa konči chaotické obdobie nejasného následníctva v línii v rokoch 1790 až 1810.

Brúsič mečov pri práci. Autor: UVM Libraries, University of Vermont

Tanimura Kame no Jo Yorikatsu (谷村 , -1862) sa stal 15. generáciou Tanimura-ha. Vyučoval bajutsu (jazda na koni) v Masayoriho dojo, Chidokan – kde okrem iného trénovalo aj veľké množstvo lokálnych študentov. Jeho vplyv bol veľký, pretože bol učiteľom mnohých vysokopostavených samurajov klanu Tosa. Okrem toho mal blízke vzťahy so Shimamura-ha. Neskôr bol učiteľom Yamanouchiho Yodo, daimya provincie Tosa a poradcu posledného šogúna, Keiki Tokugawa. Tanimura udelil Menkyo Kaiden trom žiakom – Yamanouchi Yodo, Kasume Hanji a Goto Magobei Seisuke.

Goto Magobei Masasuke (五藤 ,-1898) sa stal 16. generáciou Tanimura-ha počas búrlivého obdobia Meiji. Jeho žiaci slúžili pod vedením klanov Tosa, Choshu a Satsuma v cisárskom vojsku počas kampaní proti šogunátu v roku 1867. Ich cieľom bolo zvrhnúť vládu Tokugawa a ustanoviť cisára faktickým vládcom Japonska. Po úspešnom prevrate sa provinčný vodca Tosa samurajov, Itagaki Heisuke, spojil s Yamagata Arimoto (Choshu) a Okuma Shigenobu (Hizen), ako správca a organizátor Meiji vlády. Títo traja muži boli zástancami národného vzdelávacieho programu – spájala ich spoločný odpor voči elitistickému vzdelávanie obdobia Tokugawa. Goto Magobei urobil v Tanimura-ha výrazné zmeny a prepracoval celý systém výučby. Mal mnohých významných žiakov ako boli Tanimura Noryu, Taguchi Shisen, Sakamoto Masaemon a Morimoto Tokumi (ktorý sa neskôr stal učiteľom Takemura Shizuo a Nakayama Hakuda).

Oe Masamichi (1852-1927) a Muso Jikiden Eishin ryu

17. generáciou Tanimura-ha a jedným z najdôležitejších soke školy sa stal Oe Masamichi (大江正路, 1852-1927). Narodil sa v roku 1852 v Tosa, v mladosti študoval Kokuri ryu, Shinkage ryu kenjutsu a Shimamura-ha. Vo veku 15 rokov sa zúčastnil 4 dňovej bitky pri Toba-Fushimi (vojna Boshin), ktorá znamenala koniec šogunátu Tokugawa. Po kampani sa vrátil späť do Tosa, kde študoval Tanimura-ha pod vedením Goto Magobei. V tom období bol schválený zákon Haitorei zakazujúci nosenie mečov. Pre popularitu battojutsu to bola ťažká rana. Po uvoľnení zákazu bojových umení ho Meiji vláda požiadala o pomoc pri zostavení Dai Nihon Butoku Kai v Kochi, kde Oe neskôr vyučoval ako inštruktor kendo. Okrem toho Oe študoval bojutsu pod Igataki Kaisuke. Neskôr dostal Menkyo Kaiden z oboch vetvy škôl, Tanimura-ha aj Shimamura-ha. V prípade Shimamura-ha existovali aj ďalší nositelia Menkyo Kaiden a tak sa Oe zriekol vedenia tejto vetvy školy. Po čase skombinoval učenie od svojich dvoch priamych učiteľov Goto Magobeia a Shimamura Moichi vytvoriac tak svoju vlastnú školu, známu pod názvom Muso Jikiden Eishin ryu. Zrejme to bol Oe, ktorý označil dve vetvy Tosa Iai menami Shimamura-ha a Tanimura-ha ako ich poznáme dnes.

Oe Masamichi (大江正路, 1852-1927).

Oe Masamichi bol veľmi aktívny učiteľ a organizátor. Vyučoval najmä v Chidokan dojo v Tosa. Okrem toho vyučoval kendo na lokálnych stredných školách. V roku 1900 začal učiť Tosa Iai a kendo na Dai Nippon Budoku Kai. V roku 1924 mu bol ako druhému udelený titul Hanshi v Iaido od Dai Nippon Butoku Den (prvým bol Nakayama Hakudo). Na podnet vtedajšieho ministra kultúry Oe prepracoval techniky Eishin ryu a prezentoval ich po celom Japonsku. Školu rozdelil do troch prúdov techník – Shoden, Chuden a Okuden. Vynechal dve z 13 Okuden Tachi waza a rôzne techniky, ktoré sa už dlho nepraktizovali. Pôvodne kumitachi sety boli zachované, ale Oe k nim pridal ešte jeden svoj vlastný (Tachi Uchi no Kata). Okrem toho očistil školu od mnohých techník yawara, bo, torinawa, ako aj množstva starších kumitachi setov. Ďalej vyvinul Hayanuki v tatehiza technikách a pridal set vlastných technik mimo pôvodného rozsahu školy – Bangai no Bu. Niektorým technikám zmenil mená, iné vyškrtol úplne (najmä tie, ktoré sa už dlho nevyučovali). Mal veľké množstvo študentov, ktorý sa následne vyučovali po celom Japonsku. Hoci Oe vyučoval skoro výlučne v Kochi, niekedy podnikal aj cesty do Osaka a Kyoto vyučujúc mieste skupiny. Inšpiroval mnohých šermiarov, ktorí neskôr vyvinuli vlastné školy či alternatívne techniky (kaewaza). Zomrel v roku 1927 vo veku 74 rokov a nezanechal po seba jednoznačného nástupcu.

Tradíciu Tanimura-ha preniesol na mnohých svojich študentov, čo spôsobilo rozdelenie školy na množstvo paralelných línií. Vie sa o 17 študentoch, ktorým udelil rôzne Kongen no Maki. Medzi jeho významných študentov patrili: Mori Shigeki (jeho študenti boli Yano Masaoki a Iwata Norikazu), Suzue Yoshishige, Yamamoto Takuji, Koda Morio, Matsuda Eima, Nishikawa Baisui, Moroyoshi Kenkichi, Hokiyama Namio, Nakanishi Iwaki, Yamamoto Harusuke (Harusuke-ha MJER), Fukui Harumasa (19. soke), Nagao Kagefusa, Masaoka Ikkan Kazumi (Masaoka-ha MJER), Yamanouchi Toyotake Hoken (Yamanoucha-ha MJER), Takemura Shizuo, Takaoka Den, Yamazaki Kenkichi, Chono Tsutomu a Nishikawa Goshui. Udelil aj 5 Menkyo KaidenHokiyama Namio, Masaoka Kazumi, Yamauchi Toyotake Hoken, Yamamoto Harusuke a Yamazaki Kenkichi.

Pôvodná línia Tanimamura-ha

Iwata Norikazu (Autor: Japan Karatedo Organization)

Aj keď neexistuje jednoznačný legitímny nasledovník Tanimura-ha, línia Muso Jikiden Eishin ryu je viac menej akceptovaná ako ortodoxná línia pôvodnej školy. 18. generáciou školy sa stal Hokiyama Namio (穂岐山波雄, 1891-1935), o jeho živote máme len veľmi málo informácií. Hovorí sa, že mu certifikát o škole nevedomky dala žena Oe Masamichiho v škatuli s osobnými vecami po zosnulom manželovi. 19. generáciou školy sa stal Fukui Harumasa (福井春政, 1884-1971), posledný soke školy, ktorý žil výhradne v Tosa. Bol tréner plávania a študent Judo. Vzhľadom na problémy s kolenami po dlhom tréningu judo, málokedy vyučoval techniky zo sedu. Školu odovzdal Kono Hyakurenovi, ale neskôr menovanie stiahol a vymenoval za soke Takeshima Toshio. 20. generácia školy bol Kono Hyakuren (河野百錬, 1897-1974, soke v roku 1970), známy najmä propagáciou Muso Jikiden Eishin ryu po celom Japonsku, špeciálne v Osake. Krátko po druhej svetovej vojne sa snažil presadiť v ZNKR kodifikovanie Iaido ale neuspel. Na základe toho založil ZNIR (Zen Nippon Iaido Renmei), ktorú po ňom prevzal Fukui Torao. ZNKR zaradilo Iaido do výučby až oveľa neskôr, ale napriek tomu dnes patrí k najvplyvnejším Iaido organizáciám – najmä mimo Japonska. Hovorí sa o ňom, že začal vyučovať Iai kvôli zisku a to sa nepáčilo Fukui Harumasa, ktorý odvolal jeho menovanie za ďalšieho soke školy. Po Hyakurenovy sa hlavou Muso Jikiden Eishin ryu stal predseda ZNIR a 21. generácia školy, Fukui Torao (福井, 1915-2000). 22. generácie je Ikeda Takashi (1932–) a 23. generácia Fukui Masato.

Rôzne vetvy Muso Jikiden Eishin ryu

Oe Masamichi preniesol tradíciu Tanimura-ha na množstvo svojich študentov, čo spôsobilo rozdelenie školy na veľa paralelných línií.

Hokiyama-ha Muso Jikiden Eishin Ryu Iaido – Seittokai & ZNIR

18. soke Hokiyama Namio (1891-1935) – študent Oe Masamichiho, zastával tzv. ortodoxnú líniu MJER. 19. soke Fukui Harumasa (1884-1971)- bol tiež žiakom Oe Masamichi, doplnil do svojho systému ďalšie kaewaza. 20. soke Kono Haruken Minoru (1897-1974) – tiež priami študent Oe Masamichiho, spolupracoval s Hokiyama Namio na zachovaní pôvodných techník Shimamura-ha. Ako prvý soke vôbec pochádzal mimo provinciu Tosa a Kochi. Po tom ako sa stal soke, zmenil si meno z Minoru na Hakuren. Založil organizáciu Yaegaki Kai aby šírila Tosa iai po Japonsku a po založení Zen Nippon Kendo Renmei (ZNKR) v 50. rokoch minulého storočia sa neúspešne pokúsil dostať Tosa Iai techniky do Seitei Iai. 21. soke bol Fukui Torao (1915-2000) nasledovník Harumasu. 22. soke Ikeda Takashi Seiko zaujal miesto soke v roku 2000 a je Meijin (predseda) ZNIR a Seittokai Eishin Ryu Association.

Masaoka-ha Muso Jikiden Eishin Ryu Iai Jutsu – Jikishin kai

18. soke Masaoka Ikkan Kazumi bol známym šermiarom. Bol členom prvej komisie pri výbere Seitei kata. Zomrel na infarkt pri praktikovaní kendo. Nikdy nedeklaroval svoju vlastnú líniu, ale jeho študenti a nasledovníci vytvorili Masaoka-ha. 19. soke Narise Sakahiro. 20. soke Miura Takayuki Hirefumi (1922-). Pomáhal pri zakladaní Nippon Kobudo Jikishin Kai.

Yamauchi-ha Muso Jikiden Eishin Ryu – Komei Jyuku Iaijutsu

18. soke Yamauchi Toyotake, potomok klanu Tosa, študoval pod Oe Masamichi a publikoval knihu Detailed Theory of lai. Odvodil si svoju líniu ako nasledovník tradície Tosa iai. 19. soke Kono Kanemitsu založil Mei-bukan dojo v Toshima Ku (Tokyo) a rozšíril svoju školu do regiónu Kanto. 20. soke bol Onoue Masamitsu a 21. soke Sekiguchi Tataaki Komei pridal do školy techniky veľmi dlhého meča používaného v keiko.

MJER línia a história v ZNKR, (1927 – dnešok)

Po smrti Oe Masamichi, Uno Mataji sa presunul do regiónu Kansai a vyučoval Eishin líniu. Mal okolo seba niekoľko študentov, ale nikdy sám seba nevyhlásil za zakladateľa novej línie. Jeho techniky mali vplyv na All Japan Kendo Federation, kde veľa inštruktorov kendo bolo aj inštruktormi iaido. Tieto línie sa rozdelili na Tosa-ha a Osaka-ha, obidve reprezentované vedúcimi inštruktormi Harusuke-ha MJER.

Harusuke-ha MJER línia

Hlavný predstaviteľ Tosa-ha bol Yamamoto Harusuke (1894-1979), ktorý bol aj členom komisie Seitei. Jeho študentmi boli Yamashibu Yoshikazu, hanshi 8. dan (1922-1993), Haruna Matsuo, Kyoshi 8. dan (1926-2002) a Oshita Masakatsu, Kyoshi 8.dan.

Osaka-ha MJER a Yaegaki Kai

Pôsobili v provincii Tosa, až na jedno dojo v Osaka, kde vyučoval Hokiyama Namio. Keď Hokiyama zomrel, Fukui Harumasa sa stal MJER soke (obaja boli z Kochi, Tosa) a viedol školu. Kono Hakuren sa presunul do dojo v Osake, po čase bol menovaný prvým soke mimo Tosa provinciu. Vedenie Yaegaki Kai dojo prevzal Sakamoto Kichiro, zamestnaním policajt a hlavný kendo inštruktor na Osaka Prefectural Police Department. Neskôr si založil v Osake vlastné dojo Shum Phu Kai. Dosiahol v kendo 8. dan Hanshi, iaido 9. dan Hanshi. Dnes je hlavou Shum Phu Kai Fukuda Kazuo, iaido hanshi 9. dan, hlava ZNKR Osaka Iaido divízie. Sakamoto preniesol na pozvanie MJER Iaido do Shimizu, prefektúra Shizuoka – vzniklo Shizuoka Yaegaki kai dojo, kde vyučuje Fukazawa sensei. Po jeho smrti prevzal dojo Oda Katsuo, iaido 8. dan Hanshi, kendo 7. dan Kyoshi, študent Fukazawa senseia. V dnešnej dobe (2009) existujú v Japonsku Osaka Yaegaki kai, Shimizu Yaegaki kai, Shizuoka Yaegaki kai a Izu Yaegaki kai.

The Dai Ken Kyo Iaido

Táto skupina praktizuje MJER Osaka-ha Iaido a vedie ju Ikeda Teruo (iaido 8. dan Hanshi, kendo Kyoshi 7. dan). Má silne prepojenie na policajné zložky a slúži ako tréningová základňa. Všetci hlavný inštruktori boli študentmi Sakamoto Kichiro (kendo 8. dan Hanshi, iaido 9. dan Hanshi).

Nadväzujúce články:
1. Shinmei Muso 1. – Vznik battojutsu
2. Shinmei Muso 2. – Hayashizakiho sen
3. Shinmei Muso 3. – Tosa Iai
4. Shinmei Muso 4. – Tanimura-ha & Jikiden Eishin ryu
5. Shinmei Muso 5. – Shimomura-ha & Muso Shinden ryu