Japonsko

Japonské klany

Bojové umenia a všeobecne vývoj samurajskej kultúry je nerozlučne späté zo vznikom a vývojom najstaršej zo starovekých sociálnych jednotiek – klanu. Tieto „pra-klany“ (豪族,Gozoku) vznikali v Japonsku už od začiatku obdobia Heian (794) a neskôr boli nahradené samurajskými klanmi. Niekedy býva toto obdobie nazývané aj éra pôvodných klanov (氏名, Uji-na) a dedičných titulov (姓, Kabane). Tieto klany sa vynorili zo zahmleného „Obdobia bohov“ (Kami no Yo), kde rôzne kmene z Ázijskej pevniny alebo z ostrovov na juhu osídlili japonské ostrovy (niektorí historici ich považujú za pôvodných obyvateľov Japonska). Čítať ďalej