Tag

Yamato

Japonsko

Japonské klany

Bojové umenia a všeobecne vývoj samurajskej kultúry je nerozlučne späté zo vznikom a vývojom najstaršej zo starovekých sociálnych jednotiek – klanu. Tieto „pra-klany“ (豪族,Gozoku) vznikali v Japonsku už od začiatku obdobia Heian (794) a neskôr boli nahradené samurajskými klanmi. Niekedy býva toto obdobie nazývané aj éra pôvodných klanov (氏名, Uji-na) a dedičných titulov (姓, Kabane). Tieto klany sa vynorili zo zahmleného „Obdobia bohov“ (Kami no Yo), kde rôzne kmene z Ázijskej pevniny alebo z ostrovov na juhu osídlili japonské ostrovy (niektorí historici ich považujú za pôvodných obyvateľov Japonska). Čítať ďalej

Japonsko, Samurajská história

Yamato a Asuka (538–645)

Táto historická epocha je charakteristická obdobím v ktorej imperiálna cisárska vetva vládla z provincie Yamato (dnešná provincia Nara). Zo širšieho pohľadu obdobia Yamato zahŕňa časť od obdobia Kofun až po Asuka, keď bol do Japonska importovaný buddhizmus. Centrum tejto rozvíjajúcej sa kultúry bolo na planine Yamato, v blízkosti dnešného Kyoto. Čítať ďalej

Zavrieť