Japonsko, Samurajská história

Yomon, Yayoi a Kofun Bunka (300 p.n.l – 538 n.l.)

Pôvod japonského národa dodnes nie je uspokojivo vyriešený. V prehistorickom období obýval celé Hokkaido a severnú polovicu ostrova Honshu národ Ainov (v japonských prameňoch nazývaní aj Ezo, Ebisu alebo Emishi) – lovecký a rybársky národ neznámeho pôvodu. Žili v zemľankách a niektoré kultúrne črty prebrali od národov na pevnine. Ich osídlenie zasahovalo v tom čase až do stredného Japonska, o čom svedčia miestne názvy odvodené od kultúry Ainov. V južnej polovici Japonska zasa sídlili nositelia kultúry Yomon (13 000 p.n.l. – 300 p.n.l.), ktorej názov je odvodený od hrnčiarskej hliny typickej pre túto kultúru. Boli to primitívny zberači, nepoznali chov dobytok ani poľnohospodárstvo – ich jediným domácim zvieraťom bol pes a dopravný prostriedok dlabaný drevený čln. Táto kultúra sa však nedá stotožniť ani s kultúrou Ainov ani s neskoršou japonskou kultúrou.Čítať ďalej