Author

Mandokoro

Japonsko

Japonské klany

Bojové umenia a všeobecne vývoj samurajskej kultúry je nerozlučne späté zo vznikom a vývojom najstaršej zo starovekých sociálnych jednotiek – klanu. Tieto „pra-klany“ (豪族,Gozoku) vznikali v Japonsku už od začiatku obdobia Heian (794) a neskôr boli nahradené samurajskými klanmi. Niekedy býva toto obdobie nazývané aj éra pôvodných klanov (氏名, Uji-na) a dedičných titulov (姓, Kabane). Tieto klany sa vynorili zo zahmleného „Obdobia bohov“ (Kami no Yo), kde rôzne kmene z Ázijskej pevniny alebo z ostrovov na juhu osídlili japonské ostrovy (niektorí historici ich považujú za pôvodných obyvateľov Japonska). Čítať ďalej

Japonsko, Samurajská história

Yamato a Asuka (538–645)

Táto historická epocha je charakteristická obdobím v ktorej imperiálna cisárska vetva vládla z provincie Yamato (dnešná provincia Nara). Zo širšieho pohľadu obdobia Yamato zahŕňa časť od obdobia Kofun až po Asuka, keď bol do Japonska importovaný buddhizmus. Centrum tejto rozvíjajúcej sa kultúry bolo na planine Yamato, v blízkosti dnešného Kyoto. Čítať ďalej

Japonsko, Samurajská história

Yomon, Yayoi a Kofun Bunka (300 p.n.l – 538 n.l.)

Pôvod japonského národa dodnes nie je uspokojivo vyriešený. V prehistorickom období obýval celé Hokkaido a severnú polovicu ostrova Honshu národ Ainov (v japonských prameňoch nazývaní aj Ezo, Ebisu alebo Emishi) – lovecký a rybársky národ neznámeho pôvodu. Žili v zemľankách a niektoré kultúrne črty prebrali od národov na pevnine. Ich osídlenie zasahovalo v tom čase až do stredného Japonska, o čom svedčia miestne názvy odvodené od kultúry Ainov. V južnej polovici Japonska zasa sídlili nositelia kultúry Yomon (13 000 p.n.l. – 300 p.n.l.), ktorej názov je odvodený od hrnčiarskej hliny typickej pre túto kultúru. Boli to primitívny zberači, nepoznali chov dobytok ani poľnohospodárstvo – ich jediným domácim zvieraťom bol pes a dopravný prostriedok dlabaný drevený čln. Táto kultúra sa však nedá stotožniť ani s kultúrou Ainov ani s neskoršou japonskou kultúrou.Čítať ďalej

Japonsko, Samurajská história

Legenda o vzniku Japonska

Keď bola Zem a Nebo jedným a muž so ženou jedinou bytosťou, všetko čo existovalo bolo súčasťou chaotickej masy obsahujúcej zárodky života. Neskôr sa v tomto mori Chaosu objavil rád, kde z hmoty obsahujúcu čistú ľahkú esenciu vznikli Nebesá a z ťažšej esencie vznikla Zem. Bolo to obdobie mýtov, keď o osude sveta rozhodovali iba bohovia.Čítať ďalej

Blog, Japonsko

Soke Kanzaki – tradičný japonský tanec

Japonské veľvyslanectvo, v spolupráci so školou klasického japonského tanca Souke Kanzaki Ryu, pripravila 13. septembra 2013 v Heineken Tower Stage ďalšiu nezvyčajnú ochutnávku tradičnej japonskej kultúry. Japonský tradičný tanec, Nihon Buyo, je zrodený zo sviežich farieb štyroch ročných období so silným vplyvom divadla a Kabuki. Aj v súčasnosti je to stále živo sa vyvíjajúce tradičné umenie.Čítať ďalej

Blog, Japonsko

Divadlo Nó v Bratislave

Nádvorie Bratislavského hradu bolo 17. augusta 2013 svedkom nevšednej udalosti. Japonské veľvyslanectvo v SR v rámci týždňa japonskej kultúry pripravilo predstavenie divadla v podaní divadelnej skupiny Yamamoto Nohgakudo z Osaky. Divadlo Nó, spoločne s divadlom Kjógen, patrí medzi najstaršie divadelné formy sveta a je veľkou vzácnosťou ho vidieť v Európe. Divadlo , okrem iného, patrí do zoznamu nehmotného svetového kultúrneho dedičstva zapísaného v zozname UNESCO.Čítať ďalej

Zavrieť